Denetim

Bayraktar Solar Enerji,  Güneş Enerji santralleri ile ilgili iki ana kategoride denetim hizmeti vermektedir. Bunlar Fotovoltaik Panel Üretim Denetimi ve Güneş Enerji Santrali Denetimidir.

 

Fotovoltaik Panel Üretim Denetimi;

Güneş enerji santrallerinin ana ekipmanı olan “Fotovoltaik Panel” tedarikinde seçmiş olduğunuz üretici ile sözleşme sürecinde projeye dahil oluyoruz, IEC 61215 ve IEC 61730 Standartlarına ve panel üretimindeki tecrübelerimizden gelen kalite standartlarımıza göre belirlediğimiz kriterleri üreticiye sunuyoruz. Üreticinin bu hususları kabul etmesi halinde sözleşmeniz imzalanıyor ve sertifikasyon doğrulama, hamadde girdi kontrolü, 7/24 üretim kontrolü ile birlikte ürünlerin sevk sürecine kadarki tüm süreçlerde denetim sağlıyoruz. Bu sayede satın aldığınız ürünü biliyor ve güvenli ve ekonomik alışveriş yapmış oluyorsunuz.

Güneş Enerji Santrali Denetimi;

Güneş enerji santrallerinin yapımına proje sürecinden itibaren dahil oluyoruz.

Proje optimizasyonu, Malzeme Tedarik Yönetimi,  Saha Planlaması, Şantiye Yönetimi, Kabul Süreç Yönetimini içeren hususlarda hizmet veriyoruz.

Saha denetiminde IEC EN 62446 Standartdına göre gerekli kontroller ile birlikte profosyonel ekipmanlarla;

 • AC  – DC İzolasyon Testleri
 • DC Polarite Testleri
 • Faz Sırası Testi
 • AC-DC Gerilim Testi
 • AC Loop
 • DC Dize IV Ölçümleri
 • Tüm Elektriksel Bağlantıların Termal Testleri
 • FOtovoltaik Panellerin Termal Terstleri
 • Saha Elektronuminesance Testleri
 • Topraklama Testleri
 • Network Ağı Testleri
 • Yer Altı Kablo Hasar Ölçüm Testleri

gibi Bir çok testi yaparak sahanın güvenli ve uzun ömürlü çalışmasında ki temel taşları baştan belirliyor ve disiplinden ve kaliteden taviz vermeden %100 tüm sahada kontrol, ölçüm ve test süreçlerini uyguluyoruz.