Güneş Enerji Santrali Denetimi

Güneş enerji santrallerinin yapımına proje sürecinden itibaren dahil oluyoruz.

Proje optimizasyonu, Malzeme Tedarik Yönetimi,  Saha Planlaması, Şantiye Yönetimi, Kabul Süreç Yönetimini içeren hususlarda hizmet veriyoruz.

 

Saha denetiminde IEC EN 62446 Standartdına göre gerekli kontroller ile birlikte profosyonel ekipmanlarla;

 • AC  – DC İzolasyon Testleri
 • DC Polarite Testleri
 • Faz Sırası Testi
 • AC-DC Gerilim Testi
 • AC Loop
 • DC Dize IV Ölçümleri
 • Tüm Elektriksel Bağlantıların Termal Testleri
 • Fotovoltaik Panellerin Termal Terstleri
 • Saha Elektronuminesance Testleri
 • Topraklama Testleri
 • Network Ağı Testleri
 • Yer Altı Kablo Hasar Ölçüm Testleri

gibi Bir çok testi yaparak sahanın güvenli ve uzun ömürlü çalışmasında ki temel taşları baştan belirliyor ve disiplinden ve kaliteden taviz vermeden %100 tüm sahada kontrol, ölçüm ve test süreçlerini uyguluyoruz.